Početna

Konzulanti/ice

JANY HANSAL

Ekonomistica u turizmu. Predsjednica je udruge DEŠA – Dubrovnik već preko 20 godina te voditeljica obrazovnog centra DEŠA-Dubrovnik. Posjeduje veliko iskustvo u koordiniranju, organiziranju i vođenju svih DEŠINIH aktivnosti, promidžbi DEŠINOG rada, kao i promidžbi civilnog sektora u regiji. Veliko iskustvo u pisanju projekata i izvješća, koordiniranju događanja i volontera te odnosima s javnošću i medijima. Sudjelovala u nizu edukacija, organizaciji studijskih putovanja, gospodarskih i drugih događanja, javnih rasprava i drugih događaja. Aktivna u razvoju civilnog društva zajednice, osnivačica NVO Europski dom – Dubrovnik, Društvo prijatelja Mljeta, Allianse Francaise – Dubrovnik, Pavlovi baštinici- Otok Mljet, Dubrovačka naranča i volonter član upravnog odbora u Društvu distofičara – Dubrovnik, Lions- club – Dubrovnik. Članica Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH i članica Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika.

OLIVERA STANIĆ

Direktorica Centra tehničke kulture Rijeka i voditeljica stručne službe od 1993. godine. Tijekom svog djelovanja aktivno je razvijala Centar i civlno društvo na regionalnoj razini. Od 2000. godine, kroz Centar razvija društveno poduzetničku djelatnosti i gradi osnove za održivost CTK Rijeka ali utječe i na brojne druge udruge i pomaže u stvaranju preduvjeta za njihovu održivost. Tijekom posljednjih pet godina, aktivno sudjeluje u razvoju društvenog poduzetništva na nacionalnom nivou te je aktivna članica Foruma socijalnog poduzetništva i direktorica CEDRA Rijeka. Nakon dugogodišnjeg educiranja na području društveno poduzetništva, postala je trener i konzultant za društvene poduzetnike. 2011. godine postaje članica EUCLID Network – Međunarodne mreže menadžera u civilnom sektoru.

RANKO MILIĆ

Direktor i savjetnik za kreativni, strateški i projektni razvoj Eupolis grupe s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju, razvoju i provedbi projekata u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Jedan je od inicijatora i suosnivača, te predsjednik UO Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA HR, ambasador za društvene inovacije pri svjetskoj i europskoj mreži za društvene inovacije (SIX/SIE). Strastveni aktivist i promicatelj eko-društvenog poduzetništva, te pokretač i autor više inovativnih, nagrađenih i regionalno repliciranih rješenja na području odgoja i obrazovanja, održivog razvoja i razvoja ljudskih resursa. Predavač je i trener u okviru više ustanova i organizacija te savjetnik za osobni, organizacijski i društveni razvoj.

SANJA OSTROŠKI

Konzultantica, trenerica i mentorica. Poseban interes: društveno (socijalno) poduzetništvo; društveno odgovorno poslovanje; ţene u poduzetništvu; odrţivi razvoj; poticanje inovacija; promocija mikro poduzetništva; razvoj poduzetničkih vještina kod mladih i djece.

SONJA VUKOVIĆ

Ekspert za društveno poduzetništvo kojim se bavi više od 20 godina, konzultantica za socijalno zapošljavanje i društveni razvoj, osnivačica udruge Slap za kreativni razvoj, pokretačica i koordinatorica Regionalnog foruma socijalnog poduzetništva, pokretačica i članica UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj, stručna suradnica Social Enterprise Europe. Posebna ekspertiza u području pripreme i izradi projektnih prijedloga, koordinaciji provedbe, izvještavanju, prikupljanju sredstava, financijskom managementu, upravljanju ljudskim resursima, razvoju organizacije i programa. Ujedno je i trenerica koja je održala velik broj seminara i radionica na temu društvenog poduzetništva i PCM-a te predavač društvenog poduzetništva na VERN-u.

TEODOR PETRIČEVIĆ

Nezavisni savjetnik, trener i društveni poduzetnik. Osnivač/inicijator je nekoliko društvenih poduzeća, predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj Hrvatska, predsjednik Skupštine Socijalne zadruge Humana Nova i CEDRA-e Čakovec. Stručnjak je za eko-društveno poduzetništvo s više od deset godina poduzetničkog i predavačkog iskustva. Posebna ekspertiza u području zakonodavstva vezanog uz zadrugarstvo, radnu integraciju marginaliziranih skupina i društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i zemljama regije. Ima višegodišnje iskustvo u prenošenju znanja u područjima: upravljanje projektnim ciklusom, EU fondovi, međusektorska suradnja, strateško planiranje i upravljanje, poslovno modeliranje i planiranje.

VERA GJOKAJ

Izvšna direktorica CEDRAe HR. Ima višegodišnje iskustvo u savjetovanju, razvoju i provedbi projekata u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru. Posebna ekspertiza u područjima upravljanja organizacijom prikupljanju sredstava, financijskom menadžmentu i upravljanju ljudskim resursima. Certificirani EU project manager. Promicateljica eko-društvene ekonomije i održivog razvoja. Posebno područje interesa waldorfska pedagogija.

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.