Početna

Reference

CEDRA Split aktivno surađuje s nizom međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika u uspostavi inkubatora/akceleratora razvojnih projekata i inicijativa eko-društvenog poduzetništva, pripremi i provedbi projekata održivog lokalnog razvoja, razvoja ljudskih potencijala i promicanja eko-društvenog poduzetništva, organizaciji informativno-edukacijskih i promotivnih događanja. CEDRA Split do sada je organizirala dvadesetak radionica, desetak okruglih stolova, konferencija i javnih tribina, te pružila savjetodavne usluge tridesetak subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Naši referentni korisnici i partneri, između ostalih, uključuju:

 • UNEP Hrvatska (PAP RAC)
 • UNDP Projekt COAST
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije
 • JU ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije
 • JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
 • JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA
 • JU Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA
 • Hrvatska gorska služba spašavanja
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured u Splitu
 • Hrvatska udruga poslodavaca - Regionalni ured u Splitu
 • Hrvatska gospodarska komora Split - Županijska komora Split
 • Ekonomski fakultet u Splitu
 • Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu
 • Tehnološki centar u Splitu
 • Nacionalni park Krka
 • Muzej Grada Drniša
 • Grad Split
 • Grad Kaštela
 • Grad Skradin
 • Autonomni centar ACT
 • Socijalna zadruga Humana nova
 • Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije MUOSID
 • Lokalna akcijska grupa Škoji
 • Udruga Anđeli
 • Udruga Mladi u EU Šibenik
 • Udruga Sv. Bartolomej Knin
 • Udruga Prospero Gračac
 • Udruga za kreativni razvoj Slap Osijek
 • Udruga Zdravi grad Split
 • Udruga Zvonimir Drniš
 • Poliklinika Tranfić
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.