VijestiArhiva

Radionica o izradi studije (pred)izvodivosti s analizom troškova i koristi u Splitu

Datum23/10/2014AutorTeo Petričević

CEDRA Split organizira petodnevnu radionicu "Izrada studije (pred)izvodivosti s analizom troškova i koristi". Radionice će se održavati od ponedjeljka, 10. studenog do petka 14. studenog 2014. godine u trajanju od 9 do 17 sati u prostorijama CEDRA Split, Ruđera Boškovića 20/II u Splitu.

Opis programa:

Cilj ovog ciklusa edukacije je upoznati polaznike s metodološkim okvirom, sadržajnim sastavnicama u procesu izrade studija pred-izvedivosti, izvedivosti s CBA, te konkretnim radom na nizu sektorskih primjera projekata. Voditelji edukacije će upoznati polaznike sa, u praksi provjerenim, nužnim elementima studija, razinama njihove razrade i ispravne formulacije, te tumačenja iskazanih pokazatelja ovog ključnog dokumenta, na osnovu kojega donositelj odluke o financiranju vrednuje prihvatljivost projekta i donosi odluku o nužnom sufinanciranju javnim sredstvima.

Provedbom programa edukacije polaznici će usvojiti iscrpno znanje o izradi studija izvedivosti i predizvodivosti, s posebnim naglaskom na njihov financijski i ekonomski dio, odnosno na analizu troškova i koristi. Praktični primjeri na kojima će polaznici vježbati i koristiti stečeno znanje obuhvaćat će projektne ideje različitih sektora koji se redovito financiraju u sklopu strukturnih fondova EU (obrazovna, kulturno- turistička i poslovna infrastruktura).

O predavačima:

Edukacijski ciklus radionica u trajanju od pet radnih dana (40 sati) vodit će iskusni stručnjaci tvrtke C.D.V. d.o.o. iz Zagreba, pod vodstvom dipl. oec. Nataše Dimitrović, financijske savjetnice koja se bavi izradom studija predizvedivosti i izvedivosti, analizom troškova i koristi, te aplikacijskim obrascima za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije.

Pored Nataše Dimitrović, dio radionice vodit će i dipl. oec. Igor Beoković s višegodišnjim iskustvom na poslovima izrade investicijskih studija, poslovnih planova i investicijskih studija za klijente HAMAG INVEST-a. Posljednjih nekoliko godina intenzivno se bavi izradom studija izvedivosti s analizama troškova i koristi za potrebe financiranja projekata iz EU fondova, te pripremom dokumentacije sukladno natječajima EU fondova.

Detaljnije o prijavi i radionicama saznajte slanjem maila na ivana.antisic@cedra.hr ili telefonski na 021/ 56 68 64.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.