Početna

Regionalni centri

CEDRA Split nastala je kao dio višegodišnjeg nastojanja okupljanja dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora na pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju lokalne zajednice korištenjem poluga eko-društvenih inovacija/poduzetništva, načela javnog-privatnog partnerstva te punog aktiviranja lokalnog ljudskog i socijalnog kapitala.

CEDRA Split je stoga eksperimentalni model lokalnog razvoja organiziran kao razvojni cluster čiji su članovi fizičke i pravne osobe iz sva tri sektora i koji okupljeni oko istih ili komplementarnih ciljeva, ideja i vrijednosti žele zajedno stvarati nove vrijednosti za sebe, druge članice, cluster, lokalnu zajednicu, ali i društvo i prirodu u cjelini kroz prijenos informacija i znanja, razvoj i provedbu projekata, osobni, organizacijski i institucionalni razvoj, razvoj i uvođenje inovacija, sinergijski tržišni nastup, suradnju i umrežavanje.

MISIJA
CEDRA Split pruža podršku eko-društvenim inovatorima, poduzetnicima, organizacijama, institucijama i zajednicama, kao i svim pravnim i fizičkim osobama u njihovom cjelovitom i održivom osobnom, organizacijskom i institucionalnom razvoju i punom ostvarenju na načelima trostruke dobrobiti koje ravnopravno promiče ekološke, društvene i ekonomske ciljeve.

VIZIJA
Naša vizija su napredne i samoodržive zajednice zadovoljnih i ispunjenih ljudi koji u međusobnoj suradnji postižu svoje puno ljudsko, društveno i ekonomsko ostvarenje u ravnoteži sa svojom cjelokupnom životnom sredinom.

CEDRA Split 2012-2013
CEDRA Split postoji neformalno već godinu dana, ali je svoju osnivačku skupštinu imala krajem prošle godine. U ovom razdoblju je napravila značajne iskorake u stvaranju mreže podrške. CEDRA Split je tako podržana od strane Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, a kroz to i gotovo svih ključnih dionika Splitsko-dalmatinske županije. Podršku osnivanju CEDRE Split tako je dala i sama Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, regionalna razvojna agencija RERA Split, HZZ - Područni ured Split, HUP - Regionalni ured Split, HGK - županijska komora Split, Ekonomski fakultet u Splitu, Grad Sinj, značajan broj udruga i mreža udruga, ali i privatnih poduzeća koja su formalno ili neformalno podržala osnivanje ovog istinskog međusektorskog klastera. U ozračju ove suradnje, CEDRA Split je samostalno ili u partnerstvu pripremala i nove projekte, a istodobno je i korisnik ili suradnik i izvođač u okviru više projekata u provedbi financiranih od EU fondova. Primjerice, CEDRA Split je u procesu uspostave Jadranskog observatorija socijalnih politika i politika aktivnog zapošljavanja, ali i vlastitog inkubatora s prostornim i tehničkim uvjetima za razvoj novih projekata i poduzeća s ciljem poticanja društvenog i ekonomskog aktiviranja isključenih skupina.
Jedan od odobrenih projekata je i projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u kojem CEDRA Split ima značajnu ulogu u jačanju kapaciteta lokalnog partnerstva i stvaranje mreže za operacionalizaciju Strategije razvoja ljudskih potencijala u Splitu, županiji i široj regiji.

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.