Početna

Konzultanti/ice

Olivera Stanić radi kao voditeljica Centra tehničke kulture Rijeka. Iza nje je više od 20 godina radnog iskustva u menadžmentu neprofitnih organizacija, projektnom menadžmentu i financijskom upravljanju neprofitnim organizacijama. Tijekom svog radnog vijeka upravljala je brojnim Europskim i nacionalnim projektima te pružala konzultantske usluge Udrugama u razvoju, posebno udrugama u tehničkoj kulturi.

Loris Rašpolić je profesor matematike i informatike te radi kao voditelj obrazovnih programa u Centru tehničke kulture Rijeka. Trener je na području korištenja IKT, posebno Office i Adobe alata. Konzultant je za razvoj „tailor made“ IT rješenja za udruge, javne i privatne organizacije. Ima bogato iskustvo u razvoju obrazovnih programa za darovite informatičare, ali i osnovnih i naprednih tečajeva za građane. Svoja znanja i vještine koristi uspješno pri organizaciji brojnih događanja, poput seminara za korisnike D2B, državnih i svjetskih natjecanja i izložbi brodomaketara kao i malonogometnih turnira.

Andrea Ratkajec je stručnjak za poslovnu administraciju s dugogodišnjim iskustvom na području poslovne administracije Centra tehničke kulture Rijeka, SQLAdria i Hrvatskog saveza brodomaketara. Predavač je i ispitivač za osnovni i napredni ECDL tečaj s iskustvom rada sa svim dobnim skupinama. Svoje vještine poslovne administracije uspješno koristi za organizaciju brojnih događanja, seminara i natjecanja. Trenerica je na području društvenog poduzetništva. Kao vanjski suradnik CEDRA Rijeka, pruža usluge savjetovanja na području poslovne administracije, IKT i društvenog poduzetništva.

Zagorka Prce, psiholog i certificirani voditelj EU projekata s višegodišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru. Trenerica je na području društvenog poduzetništva i pisanja i provedbe EU projekata. U Centru tehničke kulture Rijeka koordinatorica je razvojnih programa.

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.