Početna

Konzulanti/ice

Ante Vekić je kombinacijom višegodišnjeg rada u medijima (Večernji list, RTL televizija), zatim civilnom sektoru, te formalnog obrazovanja za upravljanje marketingom stekao jedinstven set vještina i znanja koje trenutno koristi na mjestu voditelja marketinga u Udruzi za kreativni razvoj Slap. Osim za Slap, znanja o načinima dobivanja besplatnog publiciteta za neprofitne organizacije, putem radionica i savjetovanja dijeli s drugim udrugama. Od 2009. godine vodi neprofitnu marketinšku agenciju Modra nit specijaliziranu za pružanje usluga promocije i vidljivosti organizacijama i institucijama koje provode EU projekte. Područja djelovanja su mu: poduzetništvo, marketing, tržišne komunikacije, brandiranje, grafički dizajn, foto&video produkcija, EU projekti. LinkedIn / CV

Boris Čagalj radi kao Voditelj područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Slavoniju i Baranju, posjeduje bogato iskustvo u bankarskom sektoru, posebice u upravljanju financijama, poslovnom povezivanju i savjetovanju kod investicijskih ulaganja. CV

Snježana Kralj je stručnjak za upravljanje financijama, računovodstveno savjetovanje i financijske izvještaje. Već osmu godinu je vrijedan član Udruge za keativni razvoj Slap, te je sudjelovala u izradi i provedbi nekoliko projekata. Održala nekoliko seminara/radionica na temu vođenja računovodstva neprofitnih organizacija te upravljanje financija u neprofitnim organizacijama. CV

Gordana Stojanović je projektni menadžer/programska koordinatorica u Regionalnoj razvojnoj agenciji Salavonije i Baranje za međunarodnu i regionalnu suradnju, predavač je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Osim što je napisala nekoliko članaka i znanstvenih radova, također je i jedna od autorica knjiga “EU fondovi"- priprema porojekta po EU standardima te "EU fondovi za Hrvatsku". Posjeduje veliko iskustvo u održavanju treninga i edukacija te facilitaciji događaja. CV

Miroslav Varga je internet marketing stručnjak, jedan od dva certificirana Google AdWords trenera u regiji, jedan od nekoliko hrvatskih stručnjaka kvalificiran za Google Advertising i Google Analytics. Također je i predavač na nekoliko institucija. LinkedIn / CV

Ivana Brkić je pravnica, certificirani stručnjak za javnu nabavu. Savjetnica je za sva pravna pitanja kako neprofitnih organizacija, tako i privatnih poduzeća. Održala je nekoliko radionica na temu pravnog poslovanja neprofitnih organizacija, javne nabave te radnog prava. Ima dugogodišnje iskustvo u provedbi projekata. CV

Milorad Nenadović je diplomirani pravnik i konzultant upravljanja imovinom. Stručnjak je za razvoj civilnog društva, razvoj klastera, partnerstava i interesnih koalicija, društveno poduzetništvo i zadrugarstvo. Pohađao je veliki broj seminara i treninga na temu zaštite ljudskih prava. CV

Sanela Vidić je magistrica prava, posjeduje certifikat u području javne nabave, ekspert za podršku u planiranju (poslovno, strateško, operativno). CV

Slaven Kovačević je direktor Kreativni forum d.o.o., agencije za promidžbu i istraživanje tržišta, diplomirani ekonomist, stručnjak za marketing i istraživanje tržišta. Zavidno iskustvo na svim područjima marketinga stekao je dugogodišnjim radom u Osječkoj pivovari kao marketing manager. LinkedIn / CV

Sonja Vuković je ekspert za društveno poduzetništvo kojim se bavi više od 20 godina, konzultantica za socijalno zapošljavanje i društveni razvoj, osnivačica udruge Slap za kreativni razvoj, pokretačica i koordinatorica Foruma socijalnog poduzetništva, pokretačica i članica UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj, stručna suradnica Social Enterprise Europe. Posebna ekspertiza u području pripreme i izradi projektnih prijedloga, koordinaciji provedbe, izvještavanju, prikupljanju sredstava, financijskom managementu, upravljanju ljudskim resursima, razvoju organizacije i programa. Ujedno je i trenerica koja je održala velik broj seminara i radionica na temu društvenog poduzetništva i PCM-a te predavač društvenog poduzetništva na VERN-u. CV

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.