VijestiArhiva

Sudjelujte na Danu društvenih poduzetnika u Splitu

Datum17/05/2016AutorTea Plenar

Danom društvenih poduzetnika Split označiti će se kraj tromjesečne edukaciju koju je Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split provodio među učenicima srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije.

Dan društvenih poduzetnika Split održati će se u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine od 10 do 17 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, Ruđera Boškovića 31.

Edukacija je provedena u okviru projekta ''Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima iz Splitsko-dalmatinske županije'', financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Na događaju će biti predstavljeni primjeri hrvatskog društvenog poduzetništva, mogućnosti projektnog i društveno-poduzetničkog učenja i poučavanja u modernizaciji i unapređenju ishoda učenja i konkurentnosti obrazovanja, kao i projekti koje su osmislili srednjoškolci tijekom edukacije.

Zaključno, raspravljati će se o perspektivama eko-društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na mogućnosti i načine njegovog uvođenja u nastavni plan i program naših škola.

Program Dana društvenih poduzetnika Split

10:00 - 10:15 Uvodna riječ voditelja projekta

10:15 - 11:30 Predstavljanje hrvatskih eko-društvenih poduzetničkih projekata i organizacija:

  • ACT Grupa

  • Humana Nova

  • Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

  • Udruga Prospero

  • Udruga osoba s invaliditetom Križevci

11:30 - 12:00 Pauza za kavu

12:00 - 12:30 Panel diskusija

12:30 - 13:30 Predstavljanje učeničkih eko-društvenih poduzetničkih projekata, 1. dio

13:30 - 14:30 Ručak

14:30 - 15:45 Predstavljanje učeničkih eko-društvenih poduzetničkih projekata, 2. dio

15:45 - 16:15 Dodjela svjedodžbi o uspješno završenom programu obuke

16:15 - 17:00 Vizije i perspektive razvoja društvenog poduzetništva kao modela razvoja obrazovanja u Hrvatskoj; uvodničar: Ranko Milić, predsjednik CEDRA-e Split.

Prijavu s Vašim imenom i prezimenom pošaljite na adresu elektronske pošte: prijava@argopoli.com. Događaj možete pratiti i na Facebook stranici.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.