VijestiArhiva

Sve informacije o održivoj mobilnosti od sad su dostupne na jednom mjestu

Datum18/12/2015AutorTea Plenar

Mreža za održivu mobilnost u gradovima CIVINET Slovenija-Hrvatska dobila je i službenu web stranicu. Aktivnosti mreže i njezinih članova uz ostale korisne novosti i zanimljivosti iz područja održive urbane mobilnosti od sada možete pratite na jednom mjestu, na web adresi civinet-slohr.eu.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska osnovana u travnju 2013. godine. Ona okuplja gradove i druge dionike zainteresirane za održivu urbanu mobilnost. Članstvo je otvoreno i već uključuje gradove, te druge dionike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Cilj mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti.

Mreža okuplja preko 70 članova, te je najbrojnija i najaktivnija europska mreža CIVINET. Najviše članova čine gradovi. Ostali članovi uključeni u mrežu važni su dionici s područja održivog prometa i mobilnosti - organizacije civilnog društva, javna prometna poduzeća, instituti, fakulteti, stručnjaci te ministarstva nadležna za promet u Hrvatskoj, Sloveniji, te zemljama regije.

Koordinator mreže je Grad Ljubljana, tajništvo u Sloveniji vodi Regionalni centar zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu-REC Slovenija, a u Hrvatskoj ODRAZ-Održivi razvoj zajednice.

Pored informacija o aktivnostima članova CIVINET-a te onih koje provodi mreža, na novoj web stranici dostupni su različiti multimedijalni sadržaji poput prezentacija, publikacija i kratkih filmovi, te ažurirani popis članova mreže.

Web stranicu je osmislio i uređuje ODRAZ, koji će kontinuirano raditi na ažuriranju i poboljšanju sadržaja, koji se objavljuju na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Pozivaju se svi koji su zainteresirane za kvalitetna rješenja održivog gradskog prometa i mobilnosti da se uključe u mrežu CIVINET. Članstvo u mreži je besplatno, a više informacija možete pronaći OVDJE.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.