VijestiPočetna
Objavljen je drugi krug javnih poziva iz programa Poduzetnički impuls 2015. Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je drugi krug Javnih poziva za sufinanciranje projekata poduzetnika i obrtnika iz programa Poduzetnički impuls 2015. Riječ je o tri nova javna poziva ukupne vrijednosti gotovo 14 milijuna kuna namijenjenih jačanju konkurentnosti prerađivačke industrije, jačanju konku... Datum09/07/2015AutorTea Plenar Raspisan je novi natječaj iz Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške za organizacije civilnog društva Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je u utorak, 7. srpnja 2015. godine raspisala novi natječaj u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške. Na natječaj za prijavu projekata pod nazivom "Stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih pra... Datum09/07/2015AutorTea Plenar Otvoren je drugi krug Javnih poziva iz programa Poduzetnički impuls 2015. U ponedjeljak, 6. srpnja 2015. godine objavljen je drugi krug javnih poziva iz programa Poduzetnički impuls za 2015. godinu. Otvoreni su slijedeći javni pozivi: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti – Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog ... Datum08/07/2015AutorTea Plenar Od sada je Program ruralnog razvoja u RH za razdoblje 2014. - 2020. dostupan i na hrvatskom jeziku Program ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. od sada je dostupan i na hrvatskom jeziku. Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan je oko 2.4 milijarde eura i počeo se formirati još 2012. godine. U proces su bili uključeni i domaći stručnjaci, djelatnici Ministars... Datum02/07/2015AutorTea Plenar Pristigli su rezultati natječaja Naš doprinos zajednici Četiri regionalne zaklade – partneri Nacionalne zaklade u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj objavile su rezultate natječaja ''Naš doprinos zajednici''. Natječaj je, podsjetimo, bio raspisan 15. travnja 2015. godine. Rezultati natječaja i iznosi fina... Datum20/06/2015AutorTea Plenar Odobren program INTERREG Europe vrijedan 359 milijuna eura Europska komisija službeno je odobrila novi program INTERREG Europe za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je usmjeren na poboljšanje provedbe javnih politika u europskim regijama, a posebno u upravljanu sredstvima kohezijske politike. Program je namijenjen svim državama članicama Europske unije, te Norve... Datum16/06/2015AutorTea Plenar Objavljena prva dva natječaja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. godine prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti do... Datum09/06/2015AutorTea Plenar Priključite se raspravi o društvenom poduzetništvu na okruglom stolu u Splitu Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS iz Splita, zajedno sa partnerskim organizacijama Udrugom PROSPERO iz Gračaca, Udrugom NIT iz Korenice, Udrugom Eko KRKA iz Knina, Općinskim društvom Crvenog križa u Gračacu i Općinskim društvom Crvenog križa u Plitvičkim jezerima provodi proj... Datum28/05/2015AutorTea Plenar
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.