Početna

Konzulanti/ice

Teodor Petričević je nezavisni savjetnik, trener i društveni poduzetnik. Osnivač/inicijator je desetak društvenih poduzeća i direktor ACT Grupe (http://act-grupa.hr). Stručnjak je za eko-društveno poduzetništvo i društvene inovacije, s više od deset godina poduzetničkog i predavačkog iskustva. Posebna ekspertiza u području zakonodavstva vezanog uz zadrugarstvo, radnu integraciju marginaliziranih skupina i društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i zemljama regije. Ima višegodišnje iskustvo u prenošenju znanja u područjima: upravljanje projektnim ciklusom, EU fondovi, međusektorska suradnja, strateško planiranje i upravljanje, poslovno modeliranje i planiranje. LinkedIn

Sandra Magdalenić radi kao direktorica društvenog poduzeća ACT Konto d.o.o. Trenerica je i financijska savjetnica s 10 godina računovodstvenog iskustva - ekspertiza u području mjerenja društvenog učinka, javne nabave, upravljanja financijama, računovodstva neprofitnih organizacija. Ima dugogodišnje iskustvo u izradi proračuna, implementaciji i izvještavanju projekata financiranih iz nacionalnih izvora i državnog proračuna, međunarodnih donatora i fodnova Europske unije. Aktivno sudjeluje u razvoju i savjetovanju društvenih poduzeća u konzorciju ACT Grupa. Područje posebnog interesa je mjerenje društvenog učinka u organizacijama civilnog društva i društvenim poduzećima. LinkedIn

Igor Roginek radi kao voditelj marketinga u ACT Grupi. Posljednjih sedam godina proveo je na najvišim upravljačkim pozicijama u organizacijama civilnog društva te koordinirao Program za osobni i organizacijski razvoj aktera eko-društvene ekonomije u ACT Grupi i Program regionalnog razvoja organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Završio je više specijalističkih obrazovnih programa u Hrvatskoj i inozemstvu iz različitih područja razvoja organizacija (namicanje sredstava, marketing, odnosi s javnošću, upravljanje organizacijskim procesima, upravljanje projektima). U različitim civilnim inicijativama aktivan je od 1996. godine, (su)osnivač je više organizacija, mreža i zagovaračkih inicijativa. Iza njega je više od 15 godina iskustva u upravljanju projektima i procesima operativnih i strateških planiranja te desetogodišnje trenersko iskustvo u različitim područjima organizacijskog razvoja. LinkedIn

Sunčana Glavina Petričević je trenerica i savjetnica, stručnjakinja za financije i vrednovanje / procjenu organizacijskog utjecaja, s dugogodišnjim iskustvom u financijskom izvještavanju i računovodstvu u različitim sektorima (privatnom profitnom, privatnom neprofitnom i javnom sektoru) i različitim područjima (EU projekti, lokalne financije i sl.). Ovlašteni je interni revizor, a područje njezinog dugogodišnjeg interesa prvenstveno je izvještavanje koje objedinje društveni, okolišni i ekonomsko financijski aspekt - društveno odgovorno računovodstvo i društvena revizija. LinkedIn

Stjepan Mikecć radi kao izvršni direktor konzorcija društvenih poduzeća ACT Grupa. Iza njega je više od 15 godina konzultantskog i praktičnog iskustva u organizacijskom razvoju, poslovnom planiranju, marketingu i projektnom menadžmentu organizacija civilnog društva, društvenih poduzeća i startup-ova u regiji te 5 godina iskustva na projektima financiranim iz EU fondova. Najveći dio njegovog radnog vijeka odnosi se na rad u poduzećima ACT Grupe gdje je radio s upravljačkih pozicija na područjima organizacijskog razvoja, razvoja poslovnih modela, razvoja proizvoda, marketinga, projektnog menadžmenta i primjene informacijskih tehnologija u organizaciji. LinkedIn

Robert Posavec je knjižničar, profesor hrvatskog jezika i informacijskih znanosti, prevoditelj, urednik, lektor, konzultant i trener (u područjima organizacijske kulture, razvoja tima, marketinga u javnom sektoru, zadrugarstvo, pokretanje lokalnih ekonomskih inicijativa). Kao stručni suradnik u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec bavi se organizacijom javnih i kulturnih događanja, odnosima s medijima i pružanjem podrške obrazovnim aktivnostima Centra. Kao voditelj knjižnice Tabula Rasa tri je godine radio na razvoju knjižnice u neprofitnom sektoru i pružanju podrške projektima ACT Grupe te kao suradnik na programu act.kluba. Suradnik je društvenog poduzeća ACT Printlab d.o.o., gdje se bavi uslugama copywritinga. Prevodi s područja ekonomije, antropologije i politike. Objavljuje radove s područja književnosti, književne kritike, zadrugarstva, knjižničarstva, upravljanja, nezavisne kulture i drugo

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.