IzdavaštvoPočetna
Hrvatske socijalne zadruge U Hrvatskoj je u ožujku 2011. godine donesen novi, dopunjeni Zakon o zadrugama koji u članku 66. definira pravni oblik i djelovanje socijalne zadruge. Time je u Hrvatskoj, doduše 20 godina nakon Italije, postavljen okvir za razvoj socijalnog zadrugarstva. Brojni su izazovi pred mladim, nesigurnim hrvatskim socijalni... Zadruge za Europu: zajedno idemo naprijed! Preveli smo brošuru Coopertives Europe, europskog odjeljenja Međunarodnog zadružnog saveza, o zadrugama i zadrugarstvu, sa zanimljivim i recentnim informacijama i podacima. Brošuru preuzmi ovdje, a skraćenu verziju u formi letka ovdje. ... Cooperatives Europe manifest - izbori za Europski parlament 2014 Cooperatives Europe objavile su zadružni manifest povodom izbora za Europski parlament koji će se održati između 22. i 25. svibnja 2014. godine. Ovaj dokument je rezultat opsežnog procesa konzultacija s članovima/icama europskih zadruga. U sljedećih pet godina Europski parlament će morati raditi da bi ponovnoj... Carlo Borzaga i Giulia Galera. Promicanje razumijevanja zadruga u stvaranju boljeg svijeta Ovo izvješće donosi ključne zaključke konferencije „Promicanje razumijevanja zadruga u stvaranju boljeg svijeta„ koju su zajednički organizirali EURICSE i Međunarodni zadružni savez (ICA) 15. i 16. ožujka 2012. u Veneciji. Izvješće se uglavnom odnosi na radove i prezentacije pozvanih predavača. Uloga i z... Kodeks upravljanja radničkom zadrugom Kodeks upravlja pomaže radničkim zadrugama da ostvare ovu ravnotežu. „Upravljanje“ se odnosi na opći smjer razvoja, nadzor i odgovornost zadruge. To u praksi znači da postoje procedure kojima se zadrugom i poslovanjem upravlja učinkovito – od dokumenata koji jasno definiraju što znači članstvo u zadruzi ... Teodor Petričević: Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva u jugoistočnoj Europi Niti u Hrvatskoj niti u zemljama u okruženju ne postoji jedinstveno pojmovno određenje društvene ekonomije, društvenog poduzetništva, društvenog poduzeća i društvenog poduzetnika. Praksa pokazuje da svaka od zemalja prilagođava definicije svojim realnim potrebama i prilikama, odnosno kontekstu djelovanja takvi...
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.