VijestiArhiva

Radionica “Kako pokrenuti potrošačku zadrugu i osigurati da bude uspješna“

Datum09/06/2014AutorTeo Petričević

CEDRA Čakovec Vas poziva na jednodnevnu radionicu “Kako pokrenuti potrošačku zadrugu i osigurati da bude uspješna“. Radionicu organizira Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec u suradnji s Federacijom kanadskih radničkih zadruga (The Canadian Worker Co-op Federation) i Hrvatskim savezom zadruga, a održat će se 5. srpnja 2014. godine u vremenu od 9.30 do 17.00 sati u prostorijama Impact HUB-a Zagreb (Trg Nikole Šubića Zrinskog 6, Zagreb).

O RADIONICI
Članak 67. Zakona o zadrugama definira potrošačku zadrugu kao zadrugu koja je osnovana radi zajedničke kupnje, odnosno nabave roba ili usluga. U Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina svjedočimo razvoju novih oblika nabave roba i usluga - naročito se razvijaju lokalno bazirane grupe solidarne razmjene koje u posljednje vrijeme polako skaliraju svoje djelovanje i pokazuju interes za transformaciju u potrošačke zadruge. Radionica “Kako pokrenuti potrošačku zadrugu i osigurati da će biti uspješna“ sudionicima daje priliku da saznaju ključne informacije o pokretanju potrošačkih zadruga, procesima, alatima i modelima za razvoj i osiguravanje održivosti potrošačke zadruge. Na radionici će biti i prezentirani primjeri dobre prakse, izazovi, problemi i prepreke s kojima se susreću u poslovanju. Radni jezik je engleski.

O VODITELJU RADIONICE
Peter Hough je voditelj financija u Federaciji kanadskih radničkih zadruga te upravitelj razvojnog fonda federacije “Tenacity Works”. Više od 25 godina direktno je uključen u razvoj zadrugarstva, kao član te upravitelj u radničkim i potrošačkim zadrugama. Član je Kanadskog saveza zadruga, zadužen za razvoj Nacionalnog zadružnog razvojnog fonda. Peter je voditelj projekta i direktor obrazovnih programa pri CoopZone Co-op Development. Vrlo je aktivan kao trener i konzultant za osnivanje i razvoj zadruga, a surađuje u istraživačkom radu sa Svečilištima Saint Mary’s i Mount St Vincent u Halifaxu.

PRIJAVA
Prijave se zaprimaju zaključno s 30. lipnjom 2014. godine na e-mail adresu cakovec@cedra.hr (kontakt osoba: Zrinka Šajn - 091/892-6325). Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu. Broj sudionika/ica je ograničen (maksimalan broj sudionika/ica je 25). Kotizacija za sudjelovanje na jednodnevnoj radionici iznosi 200,00 HRK + PDV te pokriva troškove sudjelovanja - osvježenja i ručak te radne materijale, dok troškove puta i smještaja sudionici/e pokrivaju sami/e.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.