VijestiArhiva

Studijsko putovanje "Razvoj društvenog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja kroz strukturne fondove Europske unije – iskustva Slovenije"

Datum01/07/2013AutorTeo Petričević

Zadruga CEDRA – Centar za eko-duštveni razvoj iz Čakovca, 28. lipnja 2013. godine, za sve zainteresirane eko-društvene poduzetnike te djelatnike institucija u čijoj je nadležnosti razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, organizirala je studijsko putovanje u Sloveniju. Naziv studijskog putovanja bio je "Razvoj društvenog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja kroz strukturne fondove Europske unije – iskustva Slovenije". Cilj studijskog putovanja bio je prikazati primjere dobre prakse na područjima razvoja modela cjelovitog pristupa održivom razvoju ruralnih područja, zapošljavanja pripadnika ranjivih društvenih skupina, te mogućnosti razvoja projekata sufinanciranih od Europske unije.

Prva destinacija studijskog putovanja bila je socijalna zadruga Pomelaj iz Male Polane koja jer razvila model održivog razvoja ruralnog područja u kojem djeluje povezivanjem interesa lokalnnog stanovništva, inicijativa lokalnih vlasti i privatnih poslovnih subjekata. Područja djelovanja zadruge su istraživanje i analiza poduzetničkih mogućnosti, razvoj programa zapošljavanja, razvoj novih proizvoda (pletenja, lončarstva i drugih rukotvorina), te usluge informiranja, savjetovanja, osposobljavanja, umrežavanja i promocije za lokalne proizvođače, članove zadruge. Druga postaja bilo je eko-socijalno poljoprivredno gospodarstvo Korenika iz općine Šalovci, osnovana od strane udruge za društveno uključivanje Mozaik i ustanove za osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom Korenika. Korenika kroz programe zapošljavanja uključuje 50-ak socijalno isključenih osoba koje, proizvodnjom široke palete poljoprivrednih proizvoda iz ekološkog uzgoja na 16 hektara poljoprivrednog zemljišta i 2 hektara voćnjaka i livada, rješavaju bitan društveni problem. Posljednja postaja studijskog putovanja bilo je romsko naselje Kamenci iz Prekmurja u okviru kojeg romsko društvo "Romano Pejtaušago" provodi niz razvojnih, turističkih, kulturnih i prozvodnih (suveniri) aktivnosti koje uspješno komercijalizira u svrhu poticanja kulturne raznolikosti i interkulturalnog dijaloga uz sredstva iz projekta sufinanciranog od Europske unije.

S obzirom na uspjeh ovog, prvog studijskog putovanja u organizaciji CEDRA-e Čakovec, planira se nastavak sličnih aktivnosti u jesen 2013. godine o čemu će uskoro biti dostupno više informacija na FB stranici i web stranici CEDRA-e.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.