VijestiArhiva

CEDRA Čakovec obilježila Međunarodni dan zadruga

Datum08/07/2013AutorTeo Petričević

Centar za eko društveni razvoj CEDRA Čakovec obilježio je u petak 5. srpnja 2013. Međunarodni dan zadruga. Obilježavanje je započelo dan ranije održavanjem seminara o energetskim zadrugama u Murskom Središću, na kojem su građani i građanke Murskog Središća upoznati s potencijala energetskih zadruga. Središnji je događaj cijelog obilježavanja bio okrugli stol na temu „Zadružno poslovanje (p)ostaje snažno i u kriznim vremenima“, koji je održan u Koprivnici u prostorima gradske vijećnice. Okupljene u gradskoj vijećnici pozdravili su upraviteljica CEDRA-e Čakovec Sanja Ostroški, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije gospodin Ivan Pal te zamjenik gradonačelnice Grada Koprivnice gospodin Mišel Jakšić.

Panelisti na okruglom stolu bili su Ilda Stanojević iz Hrvatskog saveza zadruga, koja je u svojoj prezentaciji dala prikaz postojećeg stanja u hrvatskom zadrugarstvu te ga usporedila sa stanjem u drugim europskim zemljama u kojima zadrugarstvo daje mnogo veći zamah gospodarstvu i lokalnom razvoju nego je to slučaj u Hrvatskoj. Teo Petričević iz CEDRA-e Čakovec dao je prikaz zadružnog poduzetništva u vremenima krize te je istaknuo razloge zbog kojih zadružni poslovni model i u kriznim vremenima ostaje održivom i nastavlja stabilno rasti. Gospođa Zdenka Mesić iz Ministarstva poduzetništva i obrta govorila je o strategiji razvoja poduzetništva 2014. – 2020., te o nastojanjima kojima Ministarstvo nastoji, odnosno kojima će nastojati potaknuti razvoj zadružnog sektora. Posljednja izlagačica bila je Sonja Hlebar iz socijalne zadruge Humana Nova, koja je prezentirala model trostruke bilance, odnosno poslovni model kojim ta zadruga brine o društvu, okolišu i financijama. Okruglom je stolu prisustvovalo tridesetak gostiju, a moderator okruglog stolu bio je Robert Posavec iz CEDRA-e Čakovec.
Okupljeni na okruglom stolu završno su zaključili da su potrebna daljnja zajednička nastojanja u promicanju i poticanju razvoju zadruga u Republici Hrvatskoj te da je u reviziju zadružnog poslovanja potrebno uključiti ne samo financijsku reviziju, već i analizu poslovanja koja bi utvrdila posluju li zadruge prema međunarodno prihvaćenim zadružnim načelima, koja idu u smjeru jačanja solidarnosti, stvaranja održivih radnih mjesta te održivog lokalnog razvoja.

Ispred Gradske vijećnice održan je mini sajam zadružnih proizvoda na kojem su izlagale zadruge različitih profila: socijalne zadruge Miva art iz Belišća, Humana Nova iz Koprivnice, Martinov plašt iz Zagreba, još jedna zadruga koja također potiče zapošljavanje i marginaliziranih skupina Druga prilika iz Zagreba, a odzvali su se iz braniteljske zadruge Skulptura, te iz zadruge Lepoglavska čipka, kao i iz učeničke zadruge „KUPINA“ pri OŠ Andrije Palmovića Rasinja.

Tagovi:
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.