VijestiPočetna
Radionica “Kako pokrenuti potrošačku zadrugu i osigurati da bude uspješna“ CEDRA Čakovec Vas poziva na jednodnevnu radionicu “Kako pokrenuti potrošačku zadrugu i osigurati da bude uspješna“. Radionicu organizira Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec u suradnji s Federacijom kanadskih radničkih zadruga (The Canadian Worker Co-op Federation) i Hrvatskim savezom zadruga, a o... Datum09/06/2014AutorTeo Petričević Poziv na dvodnevnu radionicu “Upravljanje temeljeno na rezultatima” Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec u suradnji s British Council-om organizira dvodnevnu radionicu na temu „Upravljanje temeljeno na rezultatima“ koja će se održati 28. i 29. ožujka 2014. godine u vremenu od 9.30 do 17.00 sati u prostorijama Impact HUB-a Zagreb (Trg Nikole Šubića Zrinskog 6, Zagre... Datum06/03/2014AutorTeo Petričević CEDRA Čakovec obilježila Međunarodni dan zadruga Centar za eko društveni razvoj CEDRA Čakovec obilježio je u petak 5. srpnja 2013. Međunarodni dan zadruga. Obilježavanje je započelo dan ranije održavanjem seminara o energetskim zadrugama u Murskom Središću, na kojem su građani i građanke Murskog Središća upoznati s potencijala energetskih zadruga. Sredi... Datum08/07/2013AutorTeo Petričević Studijsko putovanje "Razvoj društvenog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja kroz strukturne fondove Europske unije – iskustva Slovenije" Zadruga CEDRA – Centar za eko-duštveni razvoj iz Čakovca, 28. lipnja 2013. godine, za sve zainteresirane eko-društvene poduzetnike te djelatnike institucija u čijoj je nadležnosti razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, organizirala je studijsko putovanje u Sloveniju. Naziv studijskog putovanja bio je &quo... Datum01/07/2013AutorTeo Petričević Pokreni promjenu 2013. Centar za eko-društveni razvoj – CEDRA Čakovec organizira ciklus radionica „Pokreni promjenu 2013.“ na temu organizacijskog razvoja i društvene promjene. Ciklus od devet radionica održat će se u HUB-u Zagreb u razdoblju od 7. lipnja do 6. prosinca, a cilj radionica je osnažiti pojedince i organizacije koji... Datum15/06/2013AutorTeo Petričević
Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.