Naši projekti
LPZ

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Projekt, čiji je nositelj Zdravi grad, a partneri Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Grad Sinj, Javna ustanova RERA SD, HZZ Područni ured Split, HGK Županijska komora Split, HUP Regija Split, Udruga Domine i Učilište Virtus. U okviru ovog projekta pokrenuta je i izrada ove Strategije i Akcijskog plana, a provedene su i aktivnosti izgradnje kapaciteta i daljnjeg razvoja Lokalnog partnerstva. Osnivanje LPZ SDŽ je proizašlo iz projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 koji je proveden u okviru IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ i kao nastavak projekata „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1 i 2“.
Strategiju razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020. preuzmite na sljedećoj poveznici.

!!!VAŽNO!!!

Otvoren je javni poziv za prijavu projektnih ideja usklađenih sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala SDŽ 2014.-2020. Službenu objavu možete pronaći na ovoj poveznici.
Obrazac za prijavu projektnih ideja preuzmite ovdje.


EDP

Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima splitsko-dalmatinske županije

U suradnji sa srednjim (većinom strukovnim školama) u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tijekom proljeća 2016. godine provodili smo edukaciju o eko-društvenom poduzetništvu namijenjenu učenicima završnih razreda. Cilj edukacije bio je pružiti srednjoškolcima znanja i iskustva potrebna za pokretanje vlastitih projekata i osmišljavanje proizvoda i usluga uz korištenje poduzetničkog načina razmišljanja i djelovanja. Riječ je o projektu „Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima iz Splitsko-dalmatinske županije“ (skraćeno: EDP) financiranom sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, kojim je obuhvaćeno 100-ak srednjoškolaca iz cijele županije. Za vrijeme edukacije, mladi društveni poduzetnici svoje su radove prezentirali putem društvenih mreža, a po završetku programa ideje za svoja poduzeća predstavili su javnosti na Danu društvenih poduzetnika Split.


Edukacija o održivom poduzetništvu

Sukladno odluci o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga od općeg značaja u 2017. godini Splitsko-dalmatinska županija je sufinancirala naš projekt „Edukacija o održivom poduzetništvu".

Nakon što smo uspješno proveli ESF projekt „Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima iz Splitsko-dalmatinske županije“ te dobili izrazito pozitivna mišljenja sudionika i nadležnih tijela, nastavili smo sa edukacijom učenika koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima i izrazili želju za nastavkom obrazovanja.

Projekt je trajao od ožujka do lipnja 2017. godine u sklopu kojeg smo podučavali mlade sa otoka Hvara o održivom poduzetništvu. U suradnji sa srednjom školom Hvar smo organizirali radionice za učenike u ispostavi Hvar i ispostavi Jelsa. Kroz radionice sa mladima smo prošli različite teme kao što su financijska pismenost, planiranje proračuna, vještine vođenja radionica i sl.


Društveno poduzetnički mozaik splitsko-dalmatinskog područja - UP.02.3.1.01.170.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, temeljem prijave na natječaj "Poticanje društvenog poduzetništva" u sklopu operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." Cilj projekta je pomoći društvenim poduzetnicima u unapređenju kapaciteta za održivo poslovanje, razvoj i promociju proizvoda i usluga te informirati javnost o dobrobitima društvenog poduzetništva za društvo i okoliš. Ciljne skupine su društveni poduzetnici i zaposlenici društvenih poduzeća, mladi nezaposleni, nezaposleni općenito i opća populacija.

Aktivnosti projekta uključuju edukativne aktivnosti za zaposlenike društvenih poduzeća i nezaposlene te promotivnu kampanju za ciljane skupine i širu javnost:

- Izgradnja kapaciteta društvenih poduzetnika i zaposlenika;
- Promoviranje proizvoda i usluga društvenih poduzetnika na sajmovima te osmišljavanje novih društveno-poduzetničkih proizvoda/usluga;
- Promocija društvenog poduzetništva putem provedbe informativno-edukativnog programa o društvenom poduzetništvu i promotivne kampanje putem medija.

Ukupna vrijednost projekta: 517.920,99 kn

Iznos koji sufinancira EU (100% bespovratnih sredstava): 517.920,99 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2017. - 31.5.2018.


EARN

CEDRA Split jedan je od partnera na projektu EARN – Učenje za razvoj kompetencija u kamenoklesarstvu, koji se provodi u okviru Erasmus+ programa. Nositelj projekta je Regionalna obrtnička komora Sežana, a projektno partnerstvo sastavljeno je od predstavnika poslodavaca i škola iz tri uključene zemlje – Slovenije, Italije i Hrvatske. Uz CEDRA-u Split, hrvatski partner je i Kamenoklesarska škola Pučišća s otoka Brača. Cilj projekta jačanje je veza između srednjih strukovnih škola i poslodavaca, pružanje praktične obuke, razmjena znanja i najboljih praksi među partnerima te uspostava novog modela praktičnog obrazovanja za zanimanje kamenoklesara. Projekt pridonosi uspostavljanju čvršćih veza između obrazovnih institucija (u ovom slučaju kamenoklesarskih škola) i gospodarskog sektora. Dodatna vrijednost projekta ogleda se u stjecanju novih znanja i vještina te bržoj integraciji mladih na tržište rada. Više informacija o projektu doznajte putem sljedećeg linka i na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/cedra.split/posts/980865148650838?match=ZWFybg%3D%3D

https://www.facebook.com/cedra.split/photos/?tab=album&album_id=989113277826025

https://www.facebook.com/cedra.split/posts/1039163376154348?match=ZWFybg%3D%3D

https://www.facebook.com/cedra.split/posts/1157479430989408


EVS

CEDRA Split mladima između 18 i 30 godina nudi mogućnost volonterske prakse u Hrvatskoj i inozemstvu putem Europske volonterske službe (EVS).


Više informacija o EVS-u pronađite na sljedećoj web stranici


Ako vas zanima mogućnost volonterske prakse u CEDRA-i Split, kontaktirajte nas (mailto:michael.freer@cedra.hr) ili posjetite bazu podataka EVS-a database


Lokalne razvojne strategije

CEDRA Split aktivno surađuje sa 15-ak jedinica lokalne i 3 jedinice područne (regionalne) samouprave u Dalmaciji, Lici te u prekograničnom području, a u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije aktivno surađuje sa svim članicama partnerstva (koje uključuju gradove Split, Sinj, Kaštela i Trogir te samu Splitsko-dalmatinsku županiju i njihovu regionalnu razvojnu agenciju JU RERA SD). Udruga je izradila i nekoliko lokalnih programa za mlade za period 2016.-2018., preciznije za Grad Kaštela, Grad Stari Grad te Grad Split. "Strategija razvoja Grada Kaštela 2016. – 2020." je prihvaćena na javnoj raspravi Gradskog vijeća Grada Kaštela, a prije toga je CEDRA Split surađivala s Gradom Kaštelima na izradi Zalihe razvojnih projekata Grada Kaštela. Napisali smo Lokalne razvojne strategije za LAG Krku i LAG Brač koje su uspješno dobile sredstva EAFRD-a u sklopu Mjere 19 LEADER (CLLD), podmjera 19.1 "Pripremna pomoć" iz PRR-a RH 2014.-2020. U procesu izrade ovih strategija smo surađivali sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije koji su sastavni dio ovih LAG-ova. Osim toga, za potrebe općine Kijevo izradili smo "Strategiju razvoja Općine Kijevo 2015-2020". Surađujemo i sa Zadarskom županijom na pokretanju programa društvene i multifunkcionalne poljoprivrede, s Općinom Gračac i Udrugom Prospero na izradi razvojnih dokumenata i poticanju razvoja društvenog poduzetništva. S Općinom Primošten surađujemo na edukaciji mladih nezaposlenih za pripremu i provedbu lokalnih razvojnih projekata općine, škola i lokalnih udruga. S Gradom Biogradom surađujemo na projektima razvoja održivog turizma i valorizacije kulturne i prirodne baštine.